ไม้คอนวูด

ไม้คอนวูด ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ธรรมชาติ เพื่อโลกที่น่าอยู่


ไม้คอนวูด ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ธรรมชาติ เพื่อโลกที่น่าอยู่
บริษัท คอนวูด จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ นครหลวง ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้าของประเทศ และอยู่ในกลุ่มบริษัท โฮสธีม แห่งประเทศสวิตเซอแลนด์ ตระหนักอยู่เสมอถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ไม่เป็นการทำลาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเราได้มุ่งเน้นในเรื่องการรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยา ดังนั้น เราจึงได้คัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ โดยใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประโยชน์สูงสุด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ไม้คอนวูด
ไม้คอนวูด