ไม้คอนวูด

คอนวูด หนึ่งในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด


บริษัท คอนวูด จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้าของประเทศ บริษัท คอนวูด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่   7 กุมภาพันธ์ 2545 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่ 139.5 ไร่ และเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546  ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา “คอนวูด”

เราตระหนักอยู่เสมอถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ไม่เป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเรา เน้นในเรื่องการรักษาสมดุลของระบนิเวศ- วิทยา ดังนั้น เราจึงได้เลือกใช้เทคโนโลยีชั้นนำจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่ใช้วัตถุดิบที่ปราศจากสารพิษ และมุ่งเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้มีประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะเป็นพิษเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย

คอนวูด เป็นวัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรมคุณภาพสูงผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน ทั้งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และเยื่อเซลลูโลส ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ความสวยงามและใช้งานง่ายเหมือนไม้ธรรมชาติ นอกเหนือไปจากคุณสมบัติด้านความทนทาน ปลวกไม่กิน ไม่ติดไฟ สามารถตอบสนองงานออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร บ้านพักอาศัย อาทิ งานเชิงชายและฝ้าระแนง งานผนัง งานพื้น งานตกแต่งทั่วไป ตลอดจนพื้นที่ภูมิสถาปัตย์ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ตกแต่งใช้งานได้หลากหลาย และเราเชื่อว่า ถ้าเราสร้างสรรค์นวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้มากขึ้น การใช้ไม้จากธรรมชาติก็จะยิ่งลดลง โลกของเราก็จะคงความสวยงามตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ไม้คอนวูด
ไม้คอนวูด